• Stavba administrativní budovy

    Šlapanice u Brna

  • Stavba administrativní budovy

    Šlapanice u BrnaInženýrská činnost

Inženýrskou činnost vykonává naše firma především u staveb typu nových rodinných domů a staveb pro výrobu a skladování, které jsou určeny pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu.

Inženýrská činnost a dozorování staveb spočívá v zastupování stavebníka před správními úřady, dotčenými  orgány, majiteli dopravní a technické infrastruktury a zhotoviteli stavby od záměru stavby až po její kolaudaci.

Inženýrskou činnost jsme schopni realizovat v rámci :